Urządzenia dezynfekujące UV

Istnieje wiele sposobów dezynfekcji: lampy UV niskociśnieniowe, lampy wysokociśnieniowe, metody termiczne oraz różnego rodzaju metody chemiczne.

System odkażania lampami UV metodą niskociśnieniową.

Technika ultrafioletowa znalazła szerokie zastosowanie w zakresie odkażania i utleniania substancji organicznych. Promienie ultrafioletowe likwidują wszelkie bakterie, wirusy, pleśnie oraz ich zarodniki.
Rura kwarcowa  jest wypełniona gazem obojętnym, który zapewnia początkowe wyładowanie i środki do wzbudzenia bardzo małej ilości rtęci zawartej wewnątrz rury. W stanie wzburzonym rtęć emituje promieniowanie o określonym spektrum.

Promieniowanie UV, wytwarzane przy pomocy bakteriobójczych lamp amalgamatowych zanurzonych w wodzie, jest najskuteczniejszą formą dezynfekcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu pływające w wodzie bakterie, wirusy i pierwotniaki nie mają żadnych szans na przeżycie. Optymalnie dobrana dawka promieniowania nie pozostawia żadnych niebezpiecznych półproduktów (jak dzieje się w innych rozwiązaniach). Ważne jest również to, że dezynfekcja promieniami UV jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla użytkownika – nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych chemikaliów.

Stacje dezynfekujące pożywkę  mieszaniną utleniaczy wytwarzaną w naszym urządzeniu. System dezynfekcji tworzą: elektrolizer, zmiękczacz wody, zbiornik na solankę, zbiornik na mieszaninę utleniaczy oraz pompy dozujące.

Efektem pracy urządzeń jest wytwarzanie w procesie elektrolizy solanki (roztwór Na Cl) i mieszaniny utleniającej. Podstawowe składniki tej mieszaniny to: chlor, bezpośrednio przechodzący do roztworu Cl/OCl-, dwutlenek chloru ClO2 oraz ozon O3. Mieszanina utleniająca unieszkodliwia bakterie i wirusy zawarte w wodzie. Stosowanie tej technologii wynika z dążenia do minimalizacji zarówno problemów technicznych, jak i zagrożeń wynikających ze stosowania chloru oraz podchlorynu sodu w procesie uzdatniania wody. Do podstawowych zalet elektrolitycznego wytwarzania środka do dezynfekcji wody należą: wyeliminowanie zagrożenia dla personelu podczas transportu i obsługi urządzeń (dezynfektant jest wytwarzany na miejscu, jego stosowanie nie wymaga specjalistycznej obsługi, grup ratowniczych, sprzętu ochrony indywidualnej), możliwość uruchomienia i zatrzymania produkcji dezynfektantu w dowolnej chwili, znacznie ograniczone problemy z korozją urządzeń i związaną z tym potrzebą przeprowadzania okresowych remontów urządzeń, prosta, zautomatyzowana i bezpieczna eksploatacja elektrolizerów.