Bufory

Zbiorniki buforowe pionowe o różnej wielkości dostosowane są do rozmiaru szklarni. Bufor ma za zadanie zapewnić możliwość
dostarczenia ciepła przy chwilowym poborze większym niż wydajność źródła ciepła. Taka sytuacja może wystąpić w okresie spadku temperatury zewnętrznej. Bufor ma także za zadanie stabilizować pracę źródła w taki sposób, aby pracowało ono jednostajnie przy najwyższej sprawności, w ten sposób poprawia także jakość regulacji temperatury czynnika grzewczego. Elementy systemów regulacji temperatury w ogrzewnictwie charakteryzują się sporą bezwładnością, co powoduje wahania temperatury w okresach niestabilnej pracy źródeł ciepła lub zmiennego poboru czynnika grzewczego. Komputer Sercom steruje płynnie pracą pieca i układu grzewczego w szklarni. Jako czynnik roboczy wykorzystywana jest woda uzdatniona, stosowana w instalacjach jako nośnik ciepła. Wykorzystanie bufora przynosi duże oszczędności  ciepła i pozwala na znaczne zwiększenie wydajności pieca.